Aula Oberta


TASTET DE FONTANERIA i electricitat


En el tastet de fontaneria vam practicar fent servir el canam per a que servia i com es feia servir , també fam fer lo mateix amb el teflon, en electricitat, vam fer un circuit electric fent servir una regleta i cables, per a que la bombeta s’en senia.

TASTET DE FUSTERIA

En el tastet de fusteria vam estar practicant fent servir la serra i formó tallant  troços de fusta, també hem fet servir el sergent, desprès de haver practicar fent servir les eines vaig començar a fer el tauler d’escacs, primer vam agafar troços de tira de fusta de una altra classe, al voltant del tauler  també  vaig enganxar les tires blanques i negres amb pegament, desprès vaig llimar el tauler , i les fixes i les vaig pintar dotze blanques i dotze negres, les vaig barniçar el vaig deixar secar i  ens el vam emportar cap a casa.

Setmana del 12/11/10   al  26/11/10


Què has fet?...

He fet un examen de tecnologia, en naturals  estic fent les parts d’un esq
esquelet en un mural,  també he estat en els tastets  i un examen d’angles

Què has après?...

He après el que era la  biomassa per a que servia i les  energies, també he après  una mica  les parts d’un esquelet i paraules d’angles

El meu esforç és de    8’5

La setmana vinent ha de millorar .....

La setmana que ve crec que he de millorar el no parlar tant a classe  i fer els deures de música crec que no he de millorar res més

El treball en grup/individual és....

Estem fent un mural d’un esquelet l’hem pintat i ara l’estem enganxant, i l’estem indicant les parts, i m’entres un retalla l’altra  enganxa

El que més t’ha agradat de la setmana és....

M’agrada’t  fer  les equacions de 1º grau també  fer el esquelet  amb les parts i anar als tastets, també  tecnologia i educació física.


La meva nota setmanal és de  8